Getrokken VSS Agro en VSS AMAC machines boven de 3500kg RDW goedgekeurd!

19 april 2019 - Vanaf 01-01-2019 zijn alle getrokken VSS Agro en VSS AMAC machines boven de 3500kg. RDW goedgekeurd.

 Dit houdt in dat dat deze machines voortaan met onderstaande zijn uitgerust:

- Dubbelleiding luchtremmen

- Markering/verlichting volgens de normen van de RDW

- Kentekenplaathouder

Door de steeds strenger wordende regels bij de verzekeraars en de overheid is deze RDW keuring een must.

Zo kunnen onze eindgebruikers legaal deelnemen aan het verkeer en de VSS Agro en VSS AMAC machines blijven verzekeren!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pulled VSS Agro and VSS AMAC machines above 3500 kg RDW approved from 01-01-2019!

From 01-01-2019 all pulled VSS Agro and VSS AMAC machines above 3500 kg are RDW approved.

This means that these machines hereafter are equipped with the following:

- Air brakes

- Marking/lighting according to the standards of the RDW

- License plate holder

Due to the increasing strict rules that insurers and the government suppose is this RDW inspection a must.

So our users of the machines can legally participate in traffic and still insure the VSS Agro and VSS AMAC machines!

75d2c55f-4296-401f-b6ea-2cc7d9194f84 1

40414ac8-43d3-4b9b-b48c-1132766386af

ccb6134b-775f-49f9-847c-e08e5aa8565a

de9ed909-4b81-4765-a112-d28da9f6881b